CNC TEZGAHLARDA YAPILMASI GEREKENLER

Satıcı firma ile yapılan Satış sözleşmesini, Leasing sözleşmelerini,  kurulumda satıcı firma tarafından hazırlanan kontrol listeleri ve garanti anlaşmalarını, makine ile gelen kitapları,


 makinanın program ve parametre ayarlarını içeren BACK-UP’ ını, Kontrol sistemi ile ilgili kayıt ve data sheet leri, tezgah için hazırlanan  teknik servis raporlarını daha sonraki servis ihtiyaçları için mutlaka saklamalıyız.