TEZGAH ALIMINDA GEREKEN LEASİNG EVRAKLARI

 Leasing ile yapacağınız kiralama ve leasing işlemleri için gerekli dökümanlar aşağıdaki gibidir


……….Leasing Kiralama A.Ş. adına düzenlenmiş Proforma Fatura 

Son 3  yıla ait Bilanço ve Gelir Tablosu
Son yılın yada son 6 ayın  bilanço, gelir tablosu, ve detay mizan
Firmanın ve firma ortaklarına ait mal varlığı dökümleri (Tapu, Ruhsat vb. fotokopileri)
Ticaret Sicil Gazetesi
Faaliyet Belgesi (Ticaret Odasından alınan/ Son 1 yıla ait)
Yetki Belgesi (Ticaret Sicil Memurluğundan alınan/ Son 6 ay tarihli/İmza sirkülerindeki yetkililerin belirtilmiş olması gerekmektedir.)
İmza Sirküleri (Dayanak/Müstedinat kısmı ile birlikte. Yetki tarihi geçmemiş olmalı)
İmza Sirkülerinde adı geçen yetkililerin 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İkametgahı
Vergi Levhası