Merak Ettikleriniz

Leasing ile yapacağınız kiralama ve leasing işlemleri için gerekli dökümanlar aşağıdaki gibidir


……….Leasing Kiralama A.Ş. adına düzenlenmiş Proforma Fatura 

Son 3  yıla ait Bilanço ve Gelir Tablosu
Son yılın yada son 6 ayın  bilanço, gelir tablosu, ve detay mizan
Firmanın ve firma ortaklarına ait mal varlığı dökümleri (Tapu, Ruhsat vb. fotokopileri)
Ticaret Sicil Gazetesi
Faaliyet Belgesi (Ticaret Odasından alınan/ Son 1 yıla ait)
Yetki Belgesi (Ticaret Sicil Memurluğundan alınan/ Son 6 ay tarihli/İmza sirkülerindeki yetkililerin belirtilmiş olması gerekmektedir.)
İmza Sirküleri (Dayanak/Müstedinat kısmı ile birlikte. Yetki tarihi geçmemiş olmalı)
İmza Sirkülerinde adı geçen yetkililerin 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İkametgahı
Vergi Levhası

 

Sigorta poliçenizi yaptırırken, sigorta firmasının hangi arıza ve kırılma durumlarını kapsadığını,  muafiyet olarak ne kadar kesinti yaptığının (%5- %20) iyi bilinmesi gerekmektedir.

Minimum kaç paralık arızayı karşıladığının, Kdv ödeyip ödemediğinin tam olarak anlaşılması gerekmektedir.


Örneğin: hasarın  %10 ve minimum 500$ muafiyetini karşılayan bir sigorta firması;  1000$ +kdv olan bir faturanın sadece 900$ ını karşıladığı;


 Eğer hasar bedeli 500$ ve altında oluşmuş ise, herhangi bir ücret ödememe durumu gözlenmektedir. Bu konuda anlaşmanızı yaparken dikkatli olunmasını öneririz.


Sigortalı bir makinada bir hasar olduğunda derhal ilgili sigorta eksperine bilgi verilmeli ve sigorta eksperinin vereceği talimat doğrultusunda hareket edilmelidir.

 

Unutmayınız ki, hasarın eksperin bilgisi dışında onarı mı halinde, onarım bedeli yada şekliniz eksper tarafından kabul edilmeyebilir ve de siz gerekli ödemeyi alamayabilirsiniz.

 

Sigorta kapsamında ki işlemler firma ile sigorta şirketi arasında hukuki bir işlem olup, makinayı onaran firmayı 3 taraf olarak ilgilendirmemektedir.

 

Satıcı firma ile yapılan Satış sözleşmesini, Leasing sözleşmelerini,  kurulumda satıcı firma tarafından hazırlanan kontrol listeleri ve garanti anlaşmalarını, makine ile gelen kitapları,


 makinanın program ve parametre ayarlarını içeren BACK-UP’ ını, Kontrol sistemi ile ilgili kayıt ve data sheet leri, tezgah için hazırlanan  teknik servis raporlarını daha sonraki servis ihtiyaçları için mutlaka saklamalıyız.

 

PERİYODİK BAKIM TAKVİMİ

GÜNLÜK BAKIM

– İş tablasının yüzeyi su ve talaşlardan temizlenmelidir.
– Pnomatik sistemi çalıştıran hava basıncının 6 kg/m2 olup olmadığı kontrol edilmelidir.
– Pnomatik montaj tablası üzerinde bulunan şartlandırıcının yoğunlaşma filtresi içerisinde biriken suyun pnomatik sistem içine hava ile girmesini önlemek için boşaltılmalıdır.


HAFTALIK BAKIM

– Otomatik yağlayıcının (Yağ pompasının) yağ seviyesini kontrol edilmelidir.Yağ seviyesi minimuma düşmüş ise maksimum 2 litre uygun kızak yağı ilave edilmelidir. Kullanılacak yağlar ve muadilleri aşağıda verilmiştir.

Petrol Ofisi : Kızak yağı D veya G
Mobil : Vactro No 4
Shell : Tona T220

– Şartlandırıcı üzerindeki tüp içinde bulunan pnömatik sistemi yağlayan türbin yağ seviyesi kontrol edilmeli, yağ seviyesi minimuma düşmüş ise uygun yağ ilavesi yapılmalıdır. Kullanılacak yağlar ve muadilleri aşağıda verilmiştir.

Petrol Ofisi : P.O. Regal oil 68 (Türbin Yağı)
Mobil : DTE Oil Heavy Medium HM
Shell : Turbo T68

– Teleskopik kapakların bağlama cıvatalarının gevşeyip gevşemediği kontrol edilmelidir. Gevşeyen cıvatalar var ise yeniden sıkılmalıdır.


AYLIK BAKIM

– Kızak yolları ve ball-scerew millerinin otomatik yağlayıcı ile yağlanıp yağlanmadığı, teleskopik kapaklar sökülerek elle ve gözle kontrol edilmelidir.
– Aynı şekilde; plastik yağ hortumlarının içinin yağ ile dolu olup olmadığı, kopukluk veya akış regülatörlerinde tıkanma olup olmadığı gözle kontrol


6 AYLIK BAKIM

– Soğutma sıvısı tankı tamamen boşaltılıp temizlenmeli ve tekrar yerineyerleştirilmelidir.
– İş mili motor kayışının gerginliği ve deforme olup olmadığı kontrol edilmelidir.
– Proxmity switch algılama yüzeyi temizlenmelidir.


YILLIK BAKIM

– Lastik polyamidden yapılmış olan mekanik sınırlayıcıların görevlerini tam olarak yapıp yapmadığı, kırılma veya bozulma olup olmadığın kontrol edilmelidir.
– ATC ve takım sökme silindiri üzerindeki düğmelerin (switch) ayarlarının bozuk veya kırık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayarı bozulmuş düğmeler yeniden ayarlanmalı ve kırık olanlar yenisiyle değiştirilmelidir.
–  ATC takım değiştirme sistemindeki doglarda kaymalar var ise yeniden ayarlanmalıdır.
– ATC magazindeki takım pozisyonlama tırnağı ve iş mili kaması aşınmış ise değiştirilmeli 
– Eksenlerin kaplin cıvataları kontrol edilmelidir. Gevşeyenler varsa sıkılmalıdır.

TEZGAH BAKIM BİLGİSİ

CNC tezgahlarda özellikle koruyucu bakımlarda sulama-yağlama sistemlerini dikkate almak gerekiyor. Özellikle filtre gruplarındaki tıkanmalar büyük sorunlara yol açabilir. Öncelikle yağlama ve sulama sisteminizi dikkatli bir şekilde inceleyip kontrollerinizi bunlara göre yapmanız. 
 

Spindle soğutma sistemleri genellikle en çok arızaya yol açan bölümler. Bunların “chiller” veya eşanjör olmasına göre farklı yöntemler belirlemeniz lazım. 
 

Eksen hareketlerini sağlayan gruplara gelirsek, bilyalı vida (ball screw) ile hareket iletimi varsa -ki genelde bu şekilde oluyor- yağlamaya mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Vida değişimi söz konusu olursa kesinlikle rulman yataklarını dağıtmadan sökmeye çalışın (Eğer dağıtırsanız vida kataloğundan uygun sıkma tork değerleri ve boşluk ayarlarına bakarak toplayın ).
 

Eğer elinizde eksenlerle ilgili boşluk değerleri varsa bunları kontrol ettirmek gerekir. Programa verilen ilerleme ile boşluğu gidermek çok sağlıklı değil.
 

İmalat sıklığına göre tezgahta biriken talaşları temizlemek (tablaların alt taraflarına giren) size çok fayda getirir. Periyod belirlemek tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Makina imalatçısı 6 ay der fakat sizin çalışma saatiniz 6 aylık çalışma saatini 3 ayda doldurabilir…
 

Bir başka nokta ise eksen motorlarının tahrik aktarma organları. Kayış-kasnak ise kayışlardaki aşınma gözle kontrol etmekte fayda var. Elektrnoik olarak, motorlara ve elektrik ekipmanlarına sızdırmazlığı sağladığınız sürece pek bir sorun çıkmaz. (Voltaj oynaması, veya PLC program kaynaklı hatalar vs. hariç ).
 

Sonuç olarak mekanik ağırlıklı bakım planlamanız daha mantıklı.