PERİYODİK BAKIM TAKVİMİ

PERİYODİK BAKIM TAKVİMİ

GÜNLÜK BAKIM

- İş tablasının yüzeyi su ve talaşlardan temizlenmelidir.
- Pnomatik sistemi çalıştıran hava basıncının 6 kg/m2 olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Pnomatik montaj tablası üzerinde bulunan şartlandırıcının yoğunlaşma filtresi içerisinde biriken suyun pnomatik sistem içine hava ile girmesini önlemek için boşaltılmalıdır.


HAFTALIK BAKIM

- Otomatik yağlayıcının (Yağ pompasının) yağ seviyesini kontrol edilmelidir.Yağ seviyesi minimuma düşmüş ise maksimum 2 litre uygun kızak yağı ilave edilmelidir. Kullanılacak yağlar ve muadilleri aşağıda verilmiştir.

Petrol Ofisi : Kızak yağı D veya G
Mobil : Vactro No 4
Shell : Tona T220

- Şartlandırıcı üzerindeki tüp içinde bulunan pnömatik sistemi yağlayan türbin yağ seviyesi kontrol edilmeli, yağ seviyesi minimuma düşmüş ise uygun yağ ilavesi yapılmalıdır. Kullanılacak yağlar ve muadilleri aşağıda verilmiştir.

Petrol Ofisi : P.O. Regal oil 68 (Türbin Yağı)
Mobil : DTE Oil Heavy Medium HM
Shell : Turbo T68

- Teleskopik kapakların bağlama cıvatalarının gevşeyip gevşemediği kontrol edilmelidir. Gevşeyen cıvatalar var ise yeniden sıkılmalıdır.


AYLIK BAKIM

- Kızak yolları ve ball-scerew millerinin otomatik yağlayıcı ile yağlanıp yağlanmadığı, teleskopik kapaklar sökülerek elle ve gözle kontrol edilmelidir.
- Aynı şekilde; plastik yağ hortumlarının içinin yağ ile dolu olup olmadığı, kopukluk veya akış regülatörlerinde tıkanma olup olmadığı gözle kontrol


6 AYLIK BAKIM

- Soğutma sıvısı tankı tamamen boşaltılıp temizlenmeli ve tekrar yerineyerleştirilmelidir.
- İş mili motor kayışının gerginliği ve deforme olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Proxmity switch algılama yüzeyi temizlenmelidir.


YILLIK BAKIM

- Lastik polyamidden yapılmış olan mekanik sınırlayıcıların görevlerini tam olarak yapıp yapmadığı, kırılma veya bozulma olup olmadığın kontrol edilmelidir.
- ATC ve takım sökme silindiri üzerindeki düğmelerin (switch) ayarlarının bozuk veya kırık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayarı bozulmuş düğmeler yeniden ayarlanmalı ve kırık olanlar yenisiyle değiştirilmelidir.
-  ATC takım değiştirme sistemindeki doglarda kaymalar var ise yeniden ayarlanmalıdır.
- ATC magazindeki takım pozisyonlama tırnağı ve iş mili kaması aşınmış ise değiştirilmeli 
- Eksenlerin kaplin cıvataları kontrol edilmelidir. Gevşeyenler varsa sıkılmalıdır.